Programy UE

Kościańskie Stowarzyszenie Amazonek „Hipolita”

Kościańskie Stowarzyszenie Amazonek „Hipolita”

Ul. Bernardyńska 2/01
64-000 Kościan

Adres do korespondencji:

Ul. Bernardyńska 2/01
64-000 Kościan
Tel. 0601 625 387

Godziny urzędowania: środa godz. od 16.00 do 18.00 punkt informacyjny
Forma prawna organizacji: stowarzyszenie
Ilość członków: 45 kobiety po mastehtomii

Kościańskie Stowarzyszenie Amazonek „Hipolita” nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego w pojęciu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W skład zarządu stowarzyszenia wchodzą:

  1. Janina Tonder – Dymarkowska - Prezes Zarządu
  2. Hanna Kopiejewska - W-ce Prezes
  3. Jadwiga Karpińska - Skarbnik

Cele i zadania statutowe stowarzyszenia:

  1. Organizacja pomocy fizycznej i psychicznej dla kobiet z rakiem piersi.
  2. Propagowanie profilaktyki nowotworowej.
  3. Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych, krajoznawczych.
  4. Organizacja pozamedyczna.