Programy UE

20 października 2023

LI sesja Rady Miejskiej Kościana

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Kościana uprzejmie zawiadamia, że LI sesja Rady Miejskiej Kościana odbędzie się w czwartek, 26 października 2023 roku, o godzinie 13:00, w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie przy ul. Mickiewicza 11.

Transmisja posiedzenia będzie dostępna na kanale Urzędu Miejskiego Kościana, na platformie YouTube.

W programie sesji podjęcie uchwał m. in. w sprawie:

 • zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2023 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2023–2036,
 • emisji obligacji komunalnych,
 • podatku od nieruchomości i od środków transportowych,
 • udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
 • zmiany uchwały ws. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
 • zwrotu wydatków poniesionych  na świadczenia w zakresie posiłków,
 • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie posiłków,
 • wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy  Miejskiej Kościan w zakresie posiłków” na lata 2024-2028,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Młyńskiej,
 • wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu.

Ponadto w programie sesji informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2022 rok.