Programy UE

Ludowy Klub Sportowy „Sana” Kościan

Ludowy Klub Sportowy „Sana” Kościan

Ul. Sienkiewicza 39
64-000 Kościan
tel. (0 65) 517 79 35

e-mail: d talikadze@wp.pl

Godziny urzędowania: nie ma określonych, wszystkie sprawy można zgłaszać podczas spotkań treningowych lub telefonicznie
Forma prawna organizacji: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
Ilość członków: 35

Ludowy Klub Sportowy „Sana” Kościan nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego w pojęciu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W skład zarządu stowarzyszenia wchodzą:

  1. Roman Talikadze - Prezes
  2. Jan Hordecki - W-ce Prezes
  3. Józef Wacław Szuster - Skarbnik
  4. Jakub Pudliszewski - Sekretarz

Cele i zadania statutowe stowarzyszenia:

Klub jest organizacją społeczną, jego celem jest rozwijanie i popularyzacja sportu, rekreacji i turystyki wśród społeczeństwa miasta i gminy Kościan.