Programy UE

Marian Koszewski

Pan Marian Koszewski urodził się 20 września 1923 r. w mieście nad Obrą. Był absolwentem Gimnazjum i Liceum im. św. Stanisława Kostki, współzałożycielem w 1940 r. konspiracyjnej organizacji młodzieżowej ,,Pakt Czterech’’. W 1941 r. został aresztowany przez gestapo, był więźniem politycznym Fortu VII w Poznaniu i obozów koncentracyjnych Auschwitz i Mauthausen – Gusen, gdzie doczekał wyzwolenia w maju 1945 r. Współtwórca Związku Więźniów Politycznych wraz z komendantem kościańskim AK rtm. Leonem Ciszakiem i prof. Klemensem Kruszewskim.

Pan Marian Koszewski był współzałożycielem i członkiem honorowym Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej oraz Stowarzyszenia Absolwentów Gimnazjum i Liceum Kościanie; działaczem organizacji kombatanckich, członkiem honorowym wielu organizacji.

Był wybitnym regionalistą. Autorem książek i artykułów o mieście Kościanie, wśród nich przewodników po miejscach pamięci narodowej, historykiem Kościoła Katolickiego i dziejów oręża polskiego. Jako jeden z nielicznych od dziesiątek lat co roku systematycznie i bezinteresownie odbywał spotkania z uczniami szkół kościańskich, przekazując im wiedzę o historii. Współtworzył i był długoletnim sekretarzem ,,Przyjaciela Ludu’’ w Lesznie. Był współpracownikiem wydawnictw naukowych i popularno-naukowych w Kościanie, Lesznie i Poznaniu, gdzie zawsze prezentował lokalne tematy kościańskie. Miasto Kościan było dla niego najwyższą wartością.

Rada Miejska Kościana Uchwałą Nr XXXVII/423/05 w dniu 24.11.2005 r. nadała Panu Marianowi Koszewskiemu Honorowe Obywatelstwo Miasta Kościana.

Pan Marian Koszewski, regionalista, historyk, społecznik, wielki miłośnik Grodu nad Obrą zmarł 16 października 2006 r. w wieku 83 lat.