Maseczki i rękawiczki ochronne należy wyrzucić do kosza na odpady

Przypominamy, że znajdując się w przestrzeni publicznej zużyte środki ochrony osobistej w postaci maseczek i rękawiczek należy wyrzucić do kosza na odpady.

Nie zanieczyszczajmy przestrzeni miejskich: ulic, chodników i terenów zielonych.