Programy UE

Miejskie mury obronne

Mury wysokie na 7  metrów powstały w XIV i XV wieku. W XVII wieku wzmocniono je dodatkowo wałami ziemnymi. W XIX wieku zostały prawie w całości rozebrane. Do dzisiaj zachował się jedynie odcinek muru o długości ok 80 m nad Obrą, na tyłach Kaplicy p.w. Pana Jezusa oraz wał ziemny w pasie zieleni okalającym miasto od południa i zachodu (Wały Żegockiego).