Mobilny Punkt w Kościanie

W środę 9 października 2019 roku do Kościana zawita Mobilny Punkt Obsługi Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Zorganizowany zostanie w Samodzielnym Publicznym ZOZ w Kościanie, przy ul. Szpitalnej 7, w godzinach 9.00 do 15.00.

Wielkopolski OW NFZ w Poznaniu organizuje wraz z partnerami we wrześniu i październiku br. akcje pod hasłem „Środy z profilaktyką”. W ramach wydarzenia, po Wielkopolsce podróżują również Mobilne Punkty Obsługi, aby ułatwić mieszkańcom miejscowości - w których nie działają siedziby Funduszu - załatwianie spraw związanych np. z wyrobieniem karty EKUZ. 

W Mobilnym Punkcie Obsługi WOW NFZ, będzie można:

- wyrobić kartę EKUZ,

- potwierdzić zlecenie na wyroby medyczne,

- potwierdzić profil zaufany, potrzebny np. w celu zalogowania się do Internetowego Konta Pacjenta, tzw. IKP (dzięki któremu zyskuje się dostęp do e-recepty i innych usług e-zdrowia).

Zapraszamy WOW NFZ