Programy UE

Nagrody twórcze miasta Kościana 1985-1997

L.p.

Za rok

Odznaczony

Rodzaj nagrody

Nazwa i numer dokumentu

 

1985

   

Postanowienie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej nr 16/86 z dnia 29 sierpnia 1986 r.

1.

 

Czesław Frąckowiak

Indywidualna

 

2.

 

Antoni Kaźmierczak

Indywidualna

 

3.

 

Tadeusz Kościów

Indywidualna

 

4.

 

Klemens Kruszewski

Indywidualna – Nagroda Młodych

 

5.

 

Zespół autorski ,,Kościan – zarys dziejów’’ w składzie Kazimierz Zimniewicz, Zbigniew Wielgosz, Henryk Florkowski, Aleksander Piwoń, Jerzy Zielonka

Zbiorowa

 

6.

 

Orkiestra Dęta przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Kościanie

Zbiorowa

 

7.

 

Towarzystwo Śpiewacze ,,Lutnia’’

Zbiorowa

 
 

1986

   

Postanowienie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej nr 6/87 z dnia 21 stycznia 1987 r.

8.

 

Dr Leon Chojnacki

Indywidualna

 

9.

 

Marian Koszewski

Indywidualna

 

10.

 

Krzysztof Ruszkiewicz

Indywidualna – Nagroda Młodych

 

11.

 

Chór Męski ,,Arion’’

Zbiorowa

 

12.

 

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej Cukrowni ,,Kościan’’

Zbiorowa

 

13.

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej

Zbiorowa

 

14.

 

Zespół w składzie: Edward Strzymiński, Aleksander Sowa, Stanisław Wujec

Zbiorowa – Nagroda Młodych

 
 

1987

   

Postanowienie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej nr 1/88 z dnia 13 stycznia 1988 r.

15.

 

Ignacy Minta

Indywidualna

 

16.

 

Piotr Bauer

Indywidualna

 

17.

 

Dr Bogusław Polak

Indywidualna

 

18.

 

Henryk Beimcik

Indywidualna

 

19.

 

Pion polityczno-wychowawczy Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Kościanie

Zbiorowa

 
 

1988

   

Postanowienie nr 24/88 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z dnia 14 grudnia 1988 r.

20.

 

Red. Jerzy Zielonka

Indywidualna

 

21.

 

Dr med. Henryk Florkowski

Indywidualna

 

22.

 

Doc. dr hab. Kazimierz Zimniewicz

Indywidualna

 

23.

 

Henryk Gryś

Indywidualna

 

24.

 

Kontradmirał Kazimierz Bossy