Programy UE

Nagrody twórcze miasta Kościana 1985-1997

L.p.

Za rok

Odznaczony

Rodzaj nagrody

Nazwa i numer dokumentu

 

1985

   

Postanowienie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej nr 16/86 z dnia 29 sierpnia 1986 r.

1.

 

Czesław Frąckowiak

Indywidualna

 

2.

 

Antoni Kaźmierczak

Indywidualna

 

3.

 

Tadeusz Kościów

Indywidualna

 

4.

 

Klemens Kruszewski

Indywidualna – Nagroda Młodych

 

5.

 

Zespół autorski ,,Kościan – zarys dziejów’’ w składzie Kazimierz Zimniewicz, Zbigniew Wielgosz, Henryk Florkowski, Aleksander Piwoń, Jerzy Zielonka

Zbiorowa

 

6.

 

Orkiestra Dęta przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Kościanie

Zbiorowa

 

7.

 

Towarzystwo Śpiewacze ,,Lutnia’’

Zbiorowa

 
 

1986

   

Postanowienie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej nr 6/87 z dnia 21 stycznia 1987 r.

8.

 

Dr Leon Chojnacki

Indywidualna

 

9.

 

Marian Koszewski

Indywidualna

 

10.

 

Krzysztof Ruszkiewicz

Indywidualna – Nagroda Młodych

 

11.

 

Chór Męski ,,Arion’’

Zbiorowa

 

12.

 

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej Cukrowni ,,Kościan’’

Zbiorowa

 

13.

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej

Zbiorowa

 

14.

 

Zespół w składzie: Edward Strzymiński, Aleksander Sowa, Stanisław Wujec

Zbiorowa – Nagroda Młodych

 
 

1987

   

Postanowienie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej nr 1/88 z dnia 13 stycznia 1988 r.

15.

 

Ignacy Minta

Indywidualna

 

16.

 

Piotr Bauer

Indywidualna

 

17.

 

Dr Bogusław Polak

Indywidualna

 

18.

 

Henryk Beimcik

Indywidualna

 

19.

 

Pion polityczno-wychowawczy Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Kościanie

Zbiorowa

 
 

1988

   

Postanowienie nr 24/88 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z dnia 14 grudnia 1988 r.

20.

 

Red. Jerzy Zielonka

Indywidualna

 

21.

 

Dr med. Henryk Florkowski

Indywidualna

 

22.

 

Doc. dr hab. Kazimierz Zimniewicz

Indywidualna

 

23.

 

Henryk Gryś

Indywidualna

 

24.

 

Kontradmirał Kazimierz Bossy

   

25.

 

Koło Miejskie Związku Bojowników o Wolność i Demokrację

Zbiorowa  

26. 

 

Sekcja Szachowa Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Tęcza"

Zbiorowa  
  1989     Postanowienie nr 30/89 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z dnia 29 grudnia 1989 r.
27.   Prof. Bolesław Igłowicz Indywidualna  
28.   Dr Krystyna Winowicz Indywidualna  
29.   Zygmunt Cichocki  Indywidualna  
30.   Roman Potok Indywidualna  
31.   Tadeusz Rajewski Indywidualna  
32.   Kolegium redakcyjne w składzie: Jerzy Wizerkaniuk, Andrzej Rutecki, Józef Kubicki, Grzegorz Pawlak  Zbiorowa  
33.   Zespół rehabilitacyjny dzieci niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 4 w składzie: Krystyna Rzeszutek, Monika Kic, Wojciech Dzięciołowski, Ewa Gardyan, Elżbieta Wawrzyniak, Halina Kaczor Zbiorowa- Nagroda Młodych  
  1990     Uchwała nr IX/106/91 Rady Miejskiej Kościana z dnia 11 czerwca 1991 r.
34.   Jadwiga Izabella Zielińska  Indywidualna  
35.   Tadeusz Łukaszyk Indywidualna  
36.   Stefan Żurek Indywidualna  
37.   Muzeum Regionalne w Kościanie  Zbiorowa  
38.   Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kościanie  Zbiorowa  
39.   Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej Zbiorowa  
  1991     Uchwała nr XXIII/189/92 Rady Miejskiej Kościana z dnia 9 czerwca 1992 r.
40.   Jerzy Kliemann Indywidualna  
41.   Dominik Szkodziński  Indywidualna  
42.   Szkoła Podstawowa nr 5 w Kościanie Zbiorowa  
43.    Szkoła Podstawowa nr 6 w Kościanie Zbiorowa  
44.   Towarzystwo Śpiewu "Lutnia" Zbiorowa  
  1992     Uchwała nr XXXII/274/93 Rady Miejskiej Kościana z dnia 1 czerwca 1993 r.
45.   Tadeusz Szafranek Indywidualna  
46.    Edmund Wyrwa Indywidualna  
47.   Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej Cukrowni Kościan S.A. w Kościanie Zbiorowa  
48.   Chór Męski "Arion" Zbiorowa  
  1993    

Uchwała nr XLIII/404/94 Rady Miejskiej Kościana z dnia 17 maja 1994 r.

49.   Janusz Dodot Indywidualna  
50.    Witold Łukaszewski Indywidualna  
51.   Krąg Harcerzy Seniorów przy Komendzie Hufca ZHP w Kościanie Zbiorowa  
52.   Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie Zbiorowa  
  1994     Uchwała nr XIII/143/95 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30 maja 1995
53.   Włodzimierz Kozłowski Indywidualna  
54.   Adam Tomaszewski Indywidualna  
55.   Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Kościanie Zbiorowa  
  1995     Uchwała nr XXVII/276/96 Rady Miejskiej Kościana z dnia 21 maja 1996 r.
56.   Tadeusz Borowiak Indywidualna  
57.   Tadeusz Łukaszyk  Indywidualna  
58.    Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Zarząd Miejski w Kościanie Zbiorowa  
  1996     Uchwała nr XXXIX/140/97 Rady Miejskiej Kościana z dnia 10 czerwca 1997 r.
59.   Jadwiga Czarna Indywidualna  
60.   Leon Mądry Indywidualna  
61.   Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie Zbiorowa  
  1997     Uchwała nr LI/524/98 Rady Miejskiej Kościana z dnia 26.05.1998 r.
62.   Zbigniew Garsztka Indywidualna  
63.   Aleksander Sowa Indywidualna