Programy UE

13 maja 2024

Naprawiono drogę gruntową na osiedlu Ogrody

W zawiązku z częstymi podtopieniami drogi gruntowej na Osiedlu Ogrody podjęto decyzję o jej naprawie i przeprowadzeniu prac mających na celu przeciwdziałanie zalewaniu dojazdu na osiedle.

W ramach podjętych prac wykorytowano pobocza oraz nadano im prawidłowy spadek umożliwiający odprowadzanie wód opadowych. Wykonano nawierzchnię drogi z zagęszczonego gruzu ceglano-betonowego o frakcji 0-31,5 milimetrów.

W zależności od stanu nawierzchni, grubość warstwy gruzu wynosi od 10 do 25 centymetrów. Wyprofilowano także skrzyżowania i nawierzchnię dróg dochodzących poprzecznie do naprawianej drogi.

Prace wykonała firma Przedsiębiorstwo Handlowo Transportowo Usługowe Krzysztof Nadobnik. Koszt naprawy wyniósł 70 000 zł brutto.