Nauka strzelania i zawody strzeleckie

LOK zaprasza wszystkie dzieci i młodzież szkolną (w wieku od 7 do 18 lat) na naukę strzelania oraz zawody strzeleckie,które odbędą się w 26, 27 lipca (środa, czwartek).

Zawody odbywać się będą na strzelnicy pneumatycznej LOK w Kościanie, w godzinach 15:00 - 17:00.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W zawodach mogą uczestniczyć mieszkańcy Kościana, którzy zgłoszą się na strzelnicę w czasie trwania strzelania.
2. Wiek uczestników 7-18 lat. 
Dolna granica wieku podyktowana jest niezbędnymi czynnościami obsługi broni i wysokością stanowisk strzeleckich. 
3. Wszyscy uczestnicy zapoznani są z: 
- programem i regulaminem zawodów, 
- zasadami i warunkami bezpieczeństwa w czasie odbywania strzelań.
4. Wyposażenie uczestnika zawodów: karabinek i amunicja - zaopatruje LOK.

WARUNKI STRZELANIA: 
- broń - karabinek pneumatyczny
- odległość strzelania - 10m; 
- cel - tarcza LOK 10m.
- pozycja - stojąc
- liczba strzałów - 5 strzałów próbnych i 10 ocenianych; 
- czas strzelania - 10 min;

Każdego dnia po zakończeniu strzelań odbędzie się podsumowanie oraz wręczenie medali i upominków.