Programy UE

Nie żyje Jerzy Kramm

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Jerzego Kramma radnego Rady Miejskiej Kościana w latach 2002 – 2006.

Był członkiem Komisji Budżetu i Finansów oraz Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska, wieloletnim Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, a następnie Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim Kościana, działaczem społecznym, współzałożycielem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Kościanie, długoletnim I Starszym Bractwa. Wielokrotnie nagradzanym i odznaczanym.

Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia składają w imieniu Rady Miejskiej
i pracowników Urzędu Miejskiego Kościana

Przewodniczący Rady
Miejskiej Kościana
Dawid Olejniczak                                           

Burmistrz
Miasta Kościana
Piotr Ruszkiewicz