Programy UE

17 maja 2024

Niższe wynagrodzenie i diety

Podczas drugiej sesji Rady Miejskiej Kościana podjęto uchwały dotyczące wynagrodzenia burmistrza i ustalenia wysokości diet radnych.

 Rada przychyliła się do wniosku burmistrza o ustalenie wysokości jego wynagrodzenia na poziomie niższym od maksymalnego. Uchwalono także nowe zasady przyznawania diet dla radnych, dzięki czemu wydatki będą niższe od planowanych.

Dzięki tym dwóm uchwałom zaoszczędzimy rocznie 115 459 złotych. Bardzo dziękuję radnym za przychylenie się do mojej prośby oraz za obniżenie swoich diet – mówi burmistrz Sławomir Kaczmarek.

Na wynagrodzenie burmistrza wynoszące 18 565,50 złotych brutto składają się: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 9.387,00 zł, dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 1.877,40 zł, dodatek funkcyjny w kwocie 3.450,00 zł i dodatek specjalny w kwocie 3.851,10 zł.

Przyjętą przez rade podstawą ustalenia wysokości diety radnego oraz przewodniczącego zarządu osiedla jest kwota bazowa określona w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Wysokość miesięcznej diety radnego w zależności od pełnionej funkcji stanowi procentowy udział w 2,4-krotności kwoty bazowej i wynosi:
1) dla przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana – 69%; (2963 zł)
2) dla wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kościana – 60%; (2576 zł)
3) dla przewodniczącego komisji Rady Miejskiej Kościana – 53%; (2276 zł)
4) dla radnego niepełniącego żadnej funkcji, o której mowa w pkt 1-3, będącego członkiem dwóch komisji Rady Miejskiej Kościana – 45%; - (1932 zł)
5) dla radnego niepełniącego żadnej funkcji, o której mowa w pkt 1-3, - będącego członkiem jednej komisji Rady Miejskiej Kościana – 42%; - (1803 zł)
6) dla radnego niepełniącego żadnej funkcji, o której mowa w pkt 1-3, niebędącego członkiem żadnej komisji Rady Miejskiej Kościana – 35%; (1503 zł)
7) dla przewodniczącego zarządu osiedla – 12%. (515 zł)