Nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych

Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie nabył nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Koszt zakupu nowego pojazdu wyniósł: 187.928,95 zł.

Zakup był możliwy dzięki refundacji środków przez Stowarzyszenie „Dać Pomoc” w wysokości 67.893,95 zł oraz wydatków ze środków własnych Ośrodka w kwocie 3.595,00 zł. Na pozostałą część kwoty zakupu dotację przekazali: Starostwo Powiatowe w Kościanie, Gmina Kościan, Gmina Czempiń, Gmina Śmigiel, Gmina Kamieniec oraz Gmina Miejska Kościan.

Samorząd Miasta Kościana przeznaczył dotację w wysokości: 25.200,00 zł.