Programy UE

OFERTA PRACY - konserwator maszyn i urządzeń

MOSiR nawiąże współpracę z osobą na stanowisku KONSERWATOR MASZYN I URZĄDZEŃ.

Niezbędne wymagania:

–                    wykształcenie minimum zawodowe, kierunek techniczny

–                    prawo jazdy kat. B,

–                    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

–                    umiejętności manualne,

–                    umiejętność podejmowania samodzielnie decyzji.

 

Dodatkowe wymagania:

–                    umiejętność pracy w zespole,

–                    umiejętność dobrej organizacji pracy,

–                    umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

–                    punktualność,

–                    dokładność,

–                    odpowiedzialność,

–                    kreatywność,

–                    chęć zdobywania nowej wiedzy,

–                    podstawowe umiejętności w zakresie hydrauliki, ślusarki i elektrotechniki,

–                    zdolności interpersonalne.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

–                    usuwanie usterek w urządzeniach zainstalowanych na krytej pływalni,

–                    wykonywanie czynności konserwacyjnych w w/w urządzeniach,

–                    utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń i wyposażenia pływalni,

–                    kontrola parametrów wody basenowej oraz powietrza,

–                    prowadzenie rejestru w/w parametrów,

–                    w okresie zimowym konserwacja lodowiska,

–                    reagowanie na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu osób korzystających z pływalni,

–                    przestrzeganie kodeksu pracy oraz wewnętrznych regulaminów,

–                    wykonywanie poleceń przełożonych,

–                    utrzymanie w należytym porządku stanowiska pracy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłania CV wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych na adres e-mail: biuro@mosir.koscian.pl
 
Więcej szczegółów pod nr tel.  65/512-04-77
oraz na stronie MOSiR