Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kościana

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kościana o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana.

Szczegóły w załączonym pliku.