Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu mpzp Wiatraki

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie Podgórna Wiatraki