Programy UE

Ochotnicza Straż Pożarna w Kościanie

Ochotnicza Straż Pożarna w Kościanie

ul. Bączkowskiego 5 (siedziba)

Prezes Zarządu - Hubert Bartkowiak

cele:

  1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi
  2. branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożaru i innych klęsk
  3. uświadamianie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowywanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej
  4. branie udziału w obronie cywilnej