Programy UE

Odpowiedzialna sprzedaż i serwowanie napojów alkoholowych

W dniu 8 października 2020 roku odbyło się w Kościanie szkolenie dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych pt. „Odpowiedzialna sprzedaż i serwowanie napojów alkoholowych”.

Szkolenie prowadził Robert Lemański – trener, specjalista z zakresu profilaktyki społecznej, który od kilkunastu lat współpracuje m.in. z członkami Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownikami socjalnymi, policjantami czy strażnikami miejskimi. W szkoleniu wzięło udział ponad 20 osób, a organizatorem była Gmina Miejska Kościan przy współpracy ze Związkiem Pracodawców Polskich Przemysł Spirytusowy.