Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta Kościana o g ł a s z a dziesiąty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościan położonej w Kościanie na zapleczu ul. Jana Kasprowicza.

Szczegóły w załączonym pliku.