Programy UE

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Pelikan/Obwodnica

Burmistrz Miasta Kościana o g ł a s z a siódmy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościan położonej w Pelikanie na terenie Gminy Kościan przy drodze krajowej nr 5.

Pełna treść ogłoszenia w zał.