Programy UE

04 lipca 2024

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

ZARZĄDZENIE NR 56/24
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA
z dnia 3 lipca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat