Ogłoszenie wyników konkursu ofert - kultura fizyczna

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku

Wyniki konkursu na BIP