Programy UE

Ograniczenie osobistego załatwiania spraw w instytucjach publicznych

Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną w kraju zwracamy się z prośbą o ograniczenie do minimum osobistego załatwiania spraw w instytucjach publicznych. W sytuacjach niecierpiących zwłoki i wymagających bezwzględnego stawiennictwa w danej sprawie należy przybywać bez osób towarzyszących.

Jednocześnie przypominamy, że wiele spraw można załatwić drogą elektroniczną bez wychodzenia z domu (np. poprzez dokonywanie płatności przez bankowość internetową). Zachęcam do korzystania z kontaktów telefonicznych lub mailowych oraz za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (EBOI) i ePUAP.

Urząd Miejski Kościana

tel. centrala 65 512-11-11, 512-14-66, 512-04-56, 512-12-73

fax 65 512-27-00

e-mail: koscian@koscian.pl

strona www: www.koscian.pl

Sekretariat

tel./fax 65 512-27-00

tel. 65 512-11-11 wew. 222

e-mail: koscian@koscian.pl

Kancelaria

tel. 65 512 11 11 wew. 101

Biuro Rady

tel. 65 512-13-50

tel. 65 512-11-11 wew. 206

e-mail: rada@koscian.pl

Wydział Organizacyjny

tel. 65 512-13-00

tel. 65 512-11-11 wew. 213

tel. 65 512-11-11 wew. 214

e-mail: or@koscian.pl

Biuro Zamówień Publicznych

tel. 65 511-43-45

tel. 65 512-11-11 wew. 305 (Kierownik Biura)

tel. 65 512-11-11 wew. 306

e-mail: bzp@koscian.pl

Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej

tel. 65 512-18-38

tel. 65 512-11-11 wew. 216

e-mail: kos@koscian.pl

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

tel. 65 512-11-11 wew. 104, 105,

tel. 65 512-11-11 wew. 106 (Naczelnik Wydziału)

e-mail: gm@koscian.pl

Urząd Stanu Cywilnego

501 975 728 - Ewidencja ludności, dowody osobiste

501 974 281 - Urząd Stanu Cywilnego

501 976 607 - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

e-mail: soo@koscian.pl

Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta

tel. 65 512 06 28 (Naczelnik Wydziału)

tel. 65 512-11-11 wew. 308, 309, 310

Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

tel. 65 512-22-23

tel. 65 512-11-11 wew. 303, 304, 302

e-mail: ek@koscian.pl

Biuro Informatyki

tel. (65) 512-11-11 wew. 212

Biuro Finansowo-Księgowe

tel. 65 512-11-11 wew. 201, 202

Biuro Podatków i Windykacji

tel. 65 512-11-11 wew.203, 205

Biuro Budżetu

tel. 65 512-11-11 wew. 207

Biuro Radców Prawnych

tel. 65 512-11-11 wew. 204

Straż Miejska

tel. 65 512-63-25

kom. 505 030 595

e-mail: strazmiejska@koscian.pl

Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji

tel. 65 512-62-17

tel. 65 512-11-11 wew. 301

e-mail: promocja@koscian.pl

 


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

tel. 65 512 04 77

e-mail: biuro@mosir.koscian.pl

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

tel. 65 512 28 75

Pogotowie elektryczne – 668 441 978

Pogotowie wod-kan. – 606 468 681

Kościański Ośrodek Kultury

tel. 65 512 05 75

e-mail: kok.koscian@gmail.com ; kok@koscian.eu

Miejska Biblioteka Publiczna

tel. 65 512 00 40

e-mail: mbp@koscian.pl

Muzeum Regionalne

tel. kom. 608 147 409

e-mail: muzeum@koscian.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej

tel. 65 512 06 22, 65 512 40 48

e-mail: poczta@ops.koscian.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej – zasiłki

tel. 65 512 10 73

Wodociągi Kościańskie

tel. 65 512 13 88

e-mail: biuro@wodociagi-koscian.pl

Ośrodek Rehabilitacyjny

Tel. 65 512 12 70

e-mail: biuro@or.koscian.pl