Ostrzeżenie meteorologiczne - upały

W zał. treść ostrzeżenia meteorologicznego dot. upałów