Otwarcie drogi w Bonikowie

W gminie Kościan zakończyła się realizacja inwestycji pod nazwą „Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odcinku Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

W dniu 8 czerwca z udziałem Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka, przedstawicieli gminy Kościan, miasta Kościana i powiatu odbyło się spotkanie podsumowujące tę inwestycję. Zakres prac obejmował: budowę nowego odcinka drogi o długości blisko 800 metrów, budowę ronda, ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych, zjazdów i przepustów. Ustawione zostały również stalowe bariery ochronne, a także oświetlenie drogowe. Samorząd Miasta Kościana reprezentował Burmistrz Piotr Ruszkiewicz.

 

Całkowita wartość inwestycji to blisko 6 mln złotych

Wykonawca: firma Budimex

Podpisanie umowy z wykonawcą: 6.06.2017 rok

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRiD) – 19.02.2019 rok

Rozpoczęcie robót budowlanych: 22.03.2019 rok

Zakończenie robót budowlanych: 21.05.2020 rok


Źródło: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.