Programy UE

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

Szczegóły: http://bip3.wokiss.pl/koscianm/bip/ogloszenie-i-komunikaty/organizacje-pozarzadowe1.html