Park Miejski im. Kajetana Morawskiego w Kościanie

Kościan charakteryzuje się dużą powierzchnią terenów zielonych. Na statystycznego mieszkańca przypada 45,2 m2, co stanowi wartość ponadprzeciętną w skali kraju (dla Polski 15 m2). Największy teren zielony tworzy Park Miejski przy ul. Bączkowskiego, który od połowy 2000r. nosi imię Kajetana Morawskiego.

Zlokalizowany w północnej części miasta, pomiędzy Obrą a ul. Bączkowskiego, o powierzchni ok. 15 ha, poprzez ciągi spacerowe nad Kościańskim Kanałem Obry w sposób naturalny łączy się z centrum miasta. Ma on charakter lasu mieszanego z wytyczonymi alejkami i ścieżkami. Rosną w nim 32 gatunki drzew głównie: sosny, robinie, klony, dęby, wiązy, a także graby, jesiony, brzozy, jawory, olchy i kasztanowce. Z rzadziej spotykanych gatunków można spotkać, daglezję zieloną, sosny czarną i wejmutkę, oraz orzech czarny, dąb czerwony, czeremchę zwyczajną i klon srebrzysty – z drzew liściastych. Park porośnięty jest bluszczem pospolitym, występuje także konwalia majowa.

15-hektarowy Park Miejski im. Kajetana Morawskiego został odnowiony w ramach projektu „Kościański Trakt Rekreacyjny”, na który miasto pozyskało blisko 3 mln zł dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Całkowity koszt projektu to ponad 4,5 mln zł z czego 65 % pochodzi z funduszy unijnych. Miasto Kościan w konkursie na rozwój turystyki zostało zakwalifikowane na 10 miejscu. W ramach projektu w Parku Miejskim im. Kajetana Morawskiego powstało blisko 4 km utwardzonych alejek parkowych, spełniających funkcje rekreacyjne oraz pieszo-rowerowe. Ponadto w ważnych miejscach w parku zostało zainstalowane nowe oświetlenie, pojawiła się także mała infrastruktura, nowe ławki i kosze na śmieci. Zgodnie z zaleceniami naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którzy wykonali inwentaryzację zasobów przyrodniczych oraz projekt rewitalizacji Parku, teren ten został gruntowanie uporządkowany; podszyt parkowy oczyszczony, część drzew została poddana zabiegom pielęgnacyjnym m.in. głównie poprzez redukcje suchej korony, natomiast drzewa martwe lub zamierające zostały usunięte, a w tych miejscach powstały nowe nasadzenia. Jak uzasadniono w projekcie inwentaryzacji „[...] z punktu widzenia przyrodniczego i ekonomicznego proces ten powinien być rozciągnięty w czasie (na lata) i robiony kolejnymi etapami”. Prace w Parku realizowane były w 2011 i 2012 r.

Kilkadziesiąt metrów od wejścia do parku od strony ulicy Bączkowskiego powstał plac zabaw dla dzieci. Usytuowano go na jednym ze skwerów w centralnym miejscu parku. Jego wyposażenie dostosowane jest do potrzeb dzieci w różnym wieku. Ustawiono linowe tory przeszkód, małą zjeżdżalnię, ścianki wspinaczkowe, trampolinę, sprężynową karuzelę, równoważnię itp. Zagospodarowanie placu zabaw kosztowało ponad 250 tys. zł.  

Na przyległym do parku Kościańskim Kanale Obry Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu wybudował jaz, który reguluje poziom wody w kanale – może ją wypiętrzyć o 60 cm, umożliwiając pływanie łódkami płaskodennymi i kajakami. Inwestycja ta pochłonęła 2,5 mln zł. Powstały także przenioski oraz przystanie kajakowe. Budowla na rzece łączy alejki spacerowe parku miejskiego ze ścieżkami rowerowymi, wytyczonymi wzdłuż Kościańskiego Kanału Obry.