Park na starych pocztówkach

Na początku XIX wieku lekko sfalowany, piaszczysty i mało urodzajny 15 h teren został przeznaczony pod zalesienie. W 1880 roku na nadobrzańskich nieużytkach zapoczątkowano sadzenie miejskiego lasku.

W 1902 roku Rudolf Rose otworzył kręgielnię i restaurację, zbudowaną w otoczeniu kilkudziesięcio - już wówczas - letniego drzewostanu sosnowego. W tamtym okresie założono również ogród botaniczny, który uległ dewastacji, wraz z resztą parku, w trakcie i po I Wojnie Światowej. Próby rewitalizacji Parku podjął się w 1925 roku burmistrz Kościana, zlecając nasadzenia między dwoma istniejącymi do dziś cmentarzami. W 1930 roku wzniesiono ozdobną konstrukcję w kształcie grzyba. Trzcina przykrywająca dach "Grzyba" pochodziła z pobliskiego stawku.

W trakcie i po II Wojnie Światowej nastąpiła ponowna dewastacja Parku. Z czasem odtworzony został "Grzyb" będący charakrerystycznym punktem Parku, odbiegając jednak od pierwowzoru.