Programy UE

Poszukujemy kandydatów na rachmistrzów spisowych

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021! Poszukujemy kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Jeśli:

- masz ukończone 18 lat,

- cieszysz się nieposzlakowaną opinią,

- posiadasz co najmniej średnie wykształcenie,

- posługujesz się językiem polskim w mowie i piśmie,

- nie jesteś skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zgłoś się do 5 marca do Urzędu Miejskiego Kościana!

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Formularze do pobrania znajdują się tutaj.

 

Więcej informacji na temat spisów dostępne jest na stronie https://spis.gov.pl, w załącznikach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.