Powalone drzewa - prosimy o ostrożność

W związku z dużą ilością powalonych drzew w mieście, prosimy o zachowanie ostrożności w miejscach ich występowania. Do czasu usunięcia wiatrołomów wyłączone z użytkowania są tereny: parku miejskiego oraz placu zabaw przy ul. Bączkowskiego oraz ścieżka wzdłuż Kościańskiego Kanału Obry przy targowisku. Sukcesywnie usuwane są skutki silnego wiatru. Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy o omijanie miejsc, które mogą stanowić zagrożenia dla ludzi i zwierząt.