Programy UE

Preferencyjny zakup węgla

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych zakupu preferencyjnego węgla może dokonać osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Jedno gospodarstwo domowe może nabyć w terminie do 31 grudnia 2022 r. 1.500 kg węgla oraz kolejne 1.500 kg węgla od 1 stycznia 2023 r.

Wnioski na drugą transzę składać można:

 • w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22,
  • przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego Kościana,
  • przesłać w formie dokumentu elektronicznego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej EPUAP: /UMKOSCIAN/SkrytkaESP (wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym)

Od 7 grudnia 2022 roku trwa dystrybucja węgla dla mieszkańców miasta Kościana. Osoby, które złożyły wniosek o preferencyjny zakup węgla otrzymają wiadomość (SMS lub email) o procedurze zakupu i dostawy węgla.

O kolejności dostaw węgla decydować będzie data wpłaty na konto Urzędu Miejskiego Kościana oraz dostępność węgla w składach opału, z którymi Gmina Miejska Kościan podpisała umowy. Po dokonaniu wpłaty przedstawiciel składu opału skontaktuje się z odbiorcą węgla w celu ustalenia terminu dostawy.

Numer konta, na które należy dokonać wpłaty:

 56 8666 0004 2002 0103 7426 0095

w przelewie należy podać imię i nazwisko oraz adres osoby, która złożyła wniosek o zakup węgla

Informujemy, że cena węgla wynosi 2000 zł brutto za tonę. W cenie zawarte są koszty transportu do odbiorcy.   

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

 • 501 976 549
 • 65 512 18 38
 • 65 512 1111 wewnętrzny 216.

Gmina Miejska Kościan informuje, że za jakość oraz ilość dostępnego węgla  odpowiada Węglokoks S.A z siedzibą w Katowicach.

Lista dystrybutorów węgla:

 1. P.W. Pryzmat Mariusz Kuczyński, Kościan ul. Młyńska 10
 2. P.H. Dantex s.c., Kościan ul. Gostyńska 32
 3. Petro Jork Duszyński i spółka, Kościan ul. Łąkowa 2
 4. Daka Invest sp.z.o.o , Kościan ul. Północna 54 A
 5. P.H. Tadex II  T.Domagała , Kościan ul. D. Chłapowskiego 15
 6. P.H.U.T. Krzysztof Nadobnik , Kiełczewo ul. Ogrodowa 1A