Programy UE

Program Ochrony Środowiska dla miasta Kościana na lata 2024-2027 z perspektywą do 2031 r.

Gmina Miejska Kościan realizuje przedsięwzięcie pn.:

„Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Kościana na lata 2024-2027 z perspektywą do 2031 r.”

Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie dotacji w kwocie 5.473,50 zł