Programy UE

02 lutego 2024

Program parasolowy: do 20 lutego wydłużono termin składania deklaracji

Ministerstwo Rozwoju i Technologii podjęło decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków dotyczących instalacji OZE realizowanych przez społeczności energetyczne, w związku z czym termin składania deklaracji uczestnictwa w projekcie parasolowym przez mieszkańców Kościana wydłużony zostaje do dnia 20 lutego 2024 r. (wtorek).

Przypominamy, że Gmina Miejska Kościan prowadzi przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych w projekcie parasolowym dla mieszkańców Kościana.

Dofinansowanie można uzyskać  na:

  • zakup i montaż instalacji magazynu energii do gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej z istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
  • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii do produkcji oraz gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej,
  • zakup i montaż instalacji pompy ciepła CO i CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
  • zakup i montaż instalacji pompy ciepła CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Poziom dofinansowania wynosi do 90% kwoty netto inwestycji, co oznacza, że VAT jest kosztem niekwalifikowalnym.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.

W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców do składania ankiet - deklaracji udziału w Projekcie w Urzędzie Miejskim Kościana – Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej (Al. Kościuszki 22 w Kościanie – I piętro, pok. 122, tel. 65 512 18 38).

Deklaracje przystąpienia do projektu można składać w terminie do 20 lutego 2024 r. 

ZAŁĄCZNIKIwzór ankiety i opis projekty parasolowego