Programy UE

Programy Rządowe

Przebudowa ul. Marcelego Żółtowskiego w Kościanie

Budowa ulicy Jesionowej w Kościanie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Powstańców Wielkopolskich

Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej nr 1 w Kościanie

Korpus Wsparcia Seniorów

Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną w Kościanie

Adaptacja budynku na nową siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie