Programy profilaktyki w szkołach

W kościańskich szkołach podstawowych i liceum, również w bieżącym roku szkolnym, prowadzone będą dodatkowe programy profilaktyczne dla uczniów.

W szkołach podstawowych, wśród uczniów kl. I-III, kontynuowany będzie program profilaktyki „Przyjaciele Zippiego”, promujący zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie małych dzieci. Program ma rozwijać umiejętności komunikacyjne i społeczne, ułatwiające funkcjonowanie w grupie oraz radzenie sobie z problemami i trudnościami. Program obejmuje 24 godziny zajęć w kilku blokach tematycznych, wśród których poruszane będą m.in. zagadnienia: rozmawiania o uczuciach, nawiązywania przyjaźni, radzenia sobie ze zmianą i stratą, samotnością, adaptacji do nowych sytuacji, rozwiązywania konfliktów, czy zwracania się o pomoc, itp.

W dniach od 14-17 września br. w kościańskim I Liceum Ogólnokształcącym oraz w szkołach podstawowych prowadzone są warsztaty profilaktyczne ze streetworkerem – specjalistą terapii uzależnień. Realizowane wśród młodzieży działania profilaktyczne mają uświadomić zagrożenia wynikające z zażywania różnych środków psychoaktywnych, ukazać jak rozwija się mechanizm uzależnienia i na czym polega uzależnienie. Ważnym elementem zajęć jest przedstawienie i ćwiczenia wskazujące, jak ważne jest rozwijanie swoich zainteresowań i pasji, a także w jaki sposób aktywne i konstruktywne spędzanie wolnego czasu wpływa na zapobieganie uzależnieniom. Spotkania mają dawać młodym ludziom wskazówki jak radzić sobie w trudnościach oraz wspierać ich w podejmowaniu rozsądnych decyzji.