Projekt Early Warning Europe - udzielanie pomocy firmom

Przekazujemy Państwu informacje o projekcie Early Warning Europe, którego celem jest udzielanie pomocy firmom i przedsiębiorcom przeżywającym trudności i sytuacje kryzysowe.

Projekt ten jest realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundację Firmy Rodzinne. O wsparcie w ramach Projektu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (MŚP) działający na terenie Polski, którzy na skutek dynamiki rynku, oddziaływania różnych czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracili sprawność prowadzenia biznesu lub, w opinii przedsiębiorcy, istnieje ryzyko spowolnienia rozwoju firmy w przyszłości. Do tej pory ze wsparcia w ramach programu skorzystało już ponad 700 firm. Czas na skorzystanie z usług doradczych i monitoringowych upływa z końcem października br.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie:

https://www.parp.gov.pl/early-warning

https://www.parp.gov.pl/grants/grants/early-warning

https://ffr.pl/pl/ewe/