Projekt unijny na rozwój zieleni w mieście

Samorząd Kościana uzyskał dofinansowanie na rozwój zieleni w mieście. Blisko 1,5 mln zł dotacji przyznano na projekt zazieleniania miasta pt. „Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego etap VI” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2 – rozwój zieleni w miastach i obszarach funkcjonalnych.

Z projektu realizowane będą nasadzenia gatunkami rodzimymi, w miejsce inwazyjnych gatunków obcych, tworzące dogodne warunki dla rodzimych ptaków, owadów i drobnych ssaków, z rozwiązaniami korzystnymi dla ochrony przyrody, np. karmniki, poidła i budki dla ptaków, także łąki kwietne zamiast trawników. Obejmuje on teren Bulwaru Kościańskiego od ul. Wrocławskiej do nowego mostku przy ul. Mostowej. Bulwar po wykonaniu projektu ma być w 70% pokryty zielenią. Wzdłuż Kościańskiego Kanału Obry wytyczony będzie nowy układ ścieżek z nawierzchni mineralnej, podejścia natomiast wykonane zostaną z kostki granitowej. Projekt obejmuje także małą architekturę i kształtowanie skarp, które realizowane będzie jeszcze w tym roku. Na wiosnę zaplanowano natomiast nasadzenia. Wartość całego projektu to 1.681.000,-zł, z czego dotacja w kwocie 1.434.122,-zł, pozostałą kwotę 15% dołoży samorząd Kościana.