Programy UE

23 maja 2024

Przebudowanych zostanie 13 ulic

W tym tygodniu rozstrzygnięto dwa zapytania ofertowe w zakresie opracowania programów funkcjonalno-użytkowych dla planowanej przebudowy 13 ulic w Kościanie.

Pierwsze z nich dotyczy:

➡️ ul. Garbarskiej,
➡️ ul. Wodnej,
➡️ ul. Masztalerza.

Opracowanie obejmie przebudowę nawierzchni, wymianę sieci wodociągowej, wymianę sieci kanalizacji deszczowej, renowację kanalizacji sanitarnej oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Drugie zapytanie ofertowe dotyczyło:

➡️ ul. Modrzewiowej,
➡️ ul. Kochanowskiego,
➡️ ul. Iwaszkiewicza,
➡️ ul. Słowackiego,
➡️ ul. Prusa, Jodłowej,
➡️ ul. Kraszewskiego,
➡️ ul. Bojanowskiego,
➡️ ul. Bednarkiewicza.

Ulice zyskają nową nawierzchnię, kanalizację deszczową, oznakowanie pionowe i poziome. W niezbędnym zakresie kanalizacja sanitarna zostanie poddana renowacji, a sieć wodociągowa wymianie.

W rejonie ul. Okrężnej powstanie zielony skwer z elementami małej architektury, nasadzeniami oraz funkcją rekreacyjną w postaci placu zabaw dla najmłodszych.

Na planowane inwestycje miasto pozyskało dotację w wysokości 9,3 miliona złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.