Przekazanie umundurowania dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie

W dniu 11 września Burmistrz Piotr Ruszkiewicz w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Kościanie przekazał umundurowanie dla funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego.

Łączna wartość przekazanego sprzętu, który ufundował samorząd miasta Kościana opiewa na kwotę 19.970,60 zł.