Programy UE

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Tamara Turek 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kościana

Dyżur pełni w poniedziałki w godz. 15.00-17.00
tel. 65 512 13 50
fax 65 512 27 00
e-mail: rada@koscian.pl