Przygotuj się na zmiany w Prawie Pracy

Miejscowość: Kościan
Miejsce: OWP
Data zakończenia: 2019-01-29
Organizator: OWP Kościan

Przygotuj się na zmiany w Prawie Pracy – szkolenie! Od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy. Jeśli chcesz poznać nowe uregulowania w tym zakresie skorzystaj z naszego szkolenia! Zapraszamy na szkolenie pt.: ZMIANY W PRAWIE PRACY I ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW (RODO) od stycznia 2019 r. Termin szkolenia 29.01.2019 r. w godz. 10.00 – 12.00 w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie ul. Dworcowa 1 (budynek dworca PKP, I piętro)

 Program obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zmiany w dokumentacji pracowniczej:

 a) elektroniczne akta i zasady ich prowadzenia,

 b) zamiana akt papierowych na elektroniczne,

 c) udostępnianie pracownikom akt elektronicznych,

 d) zabezpieczenie akt elektronicznych,

2. Kwalifikowany podpis elektroniczny:

 a) przydatność kwalifikowanego podpisu elektronicznego,

 b) procedura uzyskania podpisu,

 3. Nowe zasady przetwarzania danych osobowych pracowników

 a) RODO i jego wymogi względem pracowników,

 b) zmiany w Kodeksie pracy w związku z przetwarzaniem danych kandydatów,

 c) zmiany w Kodeksie pracy w związku z przetwarzaniem danych pracowników,

 d) monitoring wizyjny i elektroniczny w miejscu pracy,

4. Wytyczne Grupy Roboczej d/s art. 29 w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z zatrudnieniem

5. Kontrola UODO

 a) podstawy kontroli,

 b) uprawnienia kontrolera,

 c) sankcje.

 

Opłata za szkolenie 100 zł + 23% VAT za osobę druga osoba z tej samej firmy 50% ceny.

 Zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie załączonego formularza pod adresem: biuro@owp.koscian.net.

Na zgłoszenia czekamy do 24 stycznia 2019 r.

 

Spotkanie poprowadzi Pan Wojciech Dominiak z Adwokackiej Spółki Partnerskiej MSM w Lesznie.