Programy UE

08 maja 2024

Radni i burmistrz złożyli ślubowanie

We wtorek, 7 maja, odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej Kościana IX kadencji, podczas której radni i burmistrz złożyli ślubowanie oraz wybrano przewodniczącego i zastępców przewodniczącego rady.

Sesję, która odbyła się w Kościańskim Ośrodku Kultury, rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwowego. Obrady, do czasu wyboru przewodniczącego, prowadził najstarszy wiekiem radny Piotr Ruszkiewicz. Tekst roty ślubowania odczytał najmłodszy z radnych Patryk Piasecki, po czym radni w kolejności alfabetycznej składali ślubowanie.

W wyborach na przewodniczącego rady zgłoszono tylko jedną kandydatkę: Tamarę Turek. Sylwetkę radnej przybliżył radny Patryk Piasecki, który przypomniał, że była kierownik Biura Rady pracowała w Urzędzie Miejskim Kościana od roku 1990. Do czasu przejścia na emeryturę współpracowała z pięcioma burmistrzami, sześcioma przewodniczącymi rady i stu dwunastoma radnymi, współorganizując 360 sesji, podczas których podjęto blisko cztery tysiące uchwał.

W tajnym głosowaniu kandydatka otrzymała 18 głosów za, 1 przeciw i 2 głosy wstrzymujące.

Dziękuję państwu za zaufanie, którego postaram się nie zawieść. Osobom nie do końca przekonanym obiecuję, że zrobię wszystko, aby na to zaufanie zasłużyć. Moje prawie 34-letnie doświadczenie we współdziałaniu z radnymi i przewodniczącymi rad ośmiu kadencji, stanie się teraz okazją do wykorzystania najwartościowszych przykładów współpracy – mówiła po wyborze Tamara Turek.

Na wiceprzewodniczących rady zgłoszono dwoje kandydatów: Łukasza Naglika i Sławomirę Pawlak.

Łukasz Naglik był radnym IV, VII i VIII kadencji oraz przewodniczącym zarządu osiedla Gurostwo. Jest aktualnym członkiem klubu piłki ręcznej MKS Tęcza Folplast Kościan oraz byłym członkiem zarządu klubu karate Gotsu Kościan.

Sławomira Pawlak zasiada w radzie po raz pierwszy. Jest emerytowaną nauczycielką matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej nr 3 oraz byłym wicedyrektorem tej szkoły. Od ośmiu lat przewodniczy kościańskiemu kołu Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

Oboje kandydatów pomyślnie przeszło tajne głosowanie i objęło funkcje. Za wyborem radnego Naglika zagłosowało 20 radnych, a 1 wstrzymał się od głosu. Radna Pawlak otrzymała 18 głosów za, a 3 radnych wtrzymało się od głosu.

Ostatnim punktem posiedzenia było złożenie ślubowania przez burmistrza Sławomira Kaczmarka. Nowy burmistrz Kościana podziękował rodzinie za wsparcie podczas kampanii oraz zaprosił swoich byłych kontrkandydatów do wspólnej pracy na rzecz miasta. Zaapelował do wszystkich radnych o koncentrowanie się na tym co łączy i odrzucenie tego co dzieli.

Abyśmy wspólnie wprowadzali projekty i rozwiązania, które uczynią nasze miasto przyjaznym i otwartym. Abyśmy otwarli nowy rozdział i wspólnie pracowali dla dobra Kościana i jego mieszkańców. Stwórzmy „wspólną modę na Kościan”. To jest moje przesłanie. Chcę także, aby Kościan stał się miejscem rozmowy, dialogu i wzajemnego szacunku. Pragnę, aby Kościan był miastem wolnym od hejtu – mówił burmistrz Sławomir Kaczmarek.