Programy UE

Raport o stanie Gminy Miejskiej Kościan za 2021 rok - przypominamy

Publikujemy ponownie Raport o stanie Gminy Miejskiej Kościan za 2021 rok.

Na podstawie art. 28 aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 i 583) w dniu 5 maja 2021 r. Burmistrz Miasta Kościana przyjął Raport o stanie Gminy Miejskiej Kościan za 2021 rok zarządzeniem nr 564/22.

 Raport o stanie Gminy Miejskiej Kościan za 2021 rok 

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Kościan za 2021 rok głos mogą zabrać mieszkańcy Gminy Miejskiej Kościan (art. 28aa ust. 6 przywołanej wcześniej ustawy).

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport.

Raport o stanie Gminy Miejskiej Kościan za 2021 rok.

Formularz zgłoszeniowy do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Kościan za 2021 rok.

Wykaz osób popierających udział mieszkańca w debacie nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Kościan za 2021 rok.