Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu

Poniżej publikujemy "Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji".