Rekrutacja do przedszkoli

Informujemy rodziców i opiekunów dzieci zgłaszanych w rekrutacji do przedszkoli, że listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych będą umieszczone na stronach jednostek zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Aktualizacja: Dane dotyczące kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych będą widoczne w systemie poprzez platformę eNabór.