Remont ławek i koszy parkowych.

Urząd Miejski Kościana uprzejmie informuje, że w okresie od poł. kwietnia do końca maja 2018 r. w Parku Miejskim im. Kajetana Morawskiego w Kościanie renowacji poddane będą ławki i kosze - śmietniczki parkowe.

Odbywać się to będzie dwuetapowo: demontażowi ulegnie najpierw połowa ławek i koszy ( co druga ławka i co drugi kosz na ciągu spacerowym) , a po zamontowaniu odnowionych ławek i koszy – pozostała część.

Za powstałe utrudnienia  i niedogodności  przepraszamy.