Programy UE

23 lutego 2024

Spotkanie dla przedsiębiorców z przedstawicielami ZUS i US

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjne z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego w Kościanie, które obędzie się 29 lutego 2024 r.

Spotkanie odbędzie się w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, ul. Dworcowa 1. w godz. 9:30-11:30

Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:

Ulgi w spłacie należności z tytułu składek ZUS:
- rozłożenie spłaty zadłużenia na raty,
- odroczenie terminu płatności,
- umorzenie należności,

Zmiany w prawie podatkowym w zakresie:
- podatku od towarów i usług,
- podatku dochodowym od osób fizycznych,
- zryczałtowanym podatku dochodowym,
- podatku od spadków i darowizn,
- podatku dochodowym od osób prawnych,

Nowe funkcjonalności mikrorachunku podatkowego
KSeF
Nowe usługi dostępne w e-Urzędzie Skarbowym
Oferta działalności OWP w Kościanie
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 27.02.2024r.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!!!

Więcej informacji pod nr tel. 65 512 77 83 i 797 508 207. ZAPRASZAMY!

Ośrodek Wspierania
Przedsiębiorczości w Kościanie