Programy UE

Stowarzyszenie „Dać Pomoc”

Stowarzyszenie „Dać Pomoc”
ul. ks. Bączkowskiego 11 a
64-000 Kościan
tel. 065 512 12 70
fax: 065 512 12 70

Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000064865
Ilość członków:29 osób

W skład zarządu wchodzą:

 1. Adam Piątek - prezes
 2. Anna Połka - skarbnik
 3. Hanna Dubska - sekretarz
 4. Tomasz Naglik - członek zarządu
 5. Barbara Żegalska - członek zarządu
 6. Katarzyna Rosa - członek zarządu
 7. Agata Grobelna - członek zarządu

Cele i zadania statutowe:

 1. Pobudzanie aktywności społeczeństwa w celu organizowania pomocy najbardziej potrzebującym.
 2. Gromadzenie środków materialnych dla zaspokojenia potrzeb najbardziej potrzebującym.
 3. Współdziałanie z władzami publicznymi (rządowymi i samorządowymi wszystkich szczebli).
 4. Wyszukiwanie osób, którym pomoc jest niezbędna.
 5. Podejmowanie działań zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.
 6. Kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze funkcjonowania społecznego, psychicznego, fizycznego i ekonomicznego.
 7. Zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków do ich działalności.