Programy UE

Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum I Liceum w Kościanie

Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum I Liceum w Kościanie

al. Kościuszki 3
64-000 Kościan

prezes - Czesława Pogorzelska-Albińska

cele:

  1. integracja absolwentów Gimnazjum i Liceum w Kościanie
  2. podtrzymywanie tradycji szkolnych, pamięć o profesorach i uczniach, opracowywanie dziejów Gminazjum i Liceum
  3. służenie szkole pomocą intelektualną i materialną Kościan