Programy UE

Stowarzyszenie Chór Męski „Arion” w Kościanie

Stowarzyszenie Chór Męski „Arion” w Kościanie

ul. T. Zawadzkiego 38
64-000 Kościan
tel. kom. 728-293-785

www.arion.witryna.info
e-mail: arion.koscian@wp.pl

Nr KRS 0000183368

Godziny urzędowania: próby od 17.45 do 19.15.
Forma prawna organizacji: Stowarzyszenie
Ilość członków: 32

Stowarzyszenie Chór Męski „Arion” w Kościanie posiada status organizacji pożytku publicznego w pojęciu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W skład zarządu stowarzyszenia wchodzą:

 1. Frąckowiak Bronisław - Prezes
 2. Frąckowiak Piotr - Wiceprezes
 3. Michał Skrobała - Sekretarz
 4. Szudra Edward -  Skarbnik
 5. Potok Roman - Kronikarz
 6. Ratajczak Lechosław- Gospodarz
 7. Kuśnierek Kazimierz - Członek Zarządu
 8. Olejniczak Dawid - Członek Zarządu

Cele i zadania statutowe Stowarzyszenia:

 1. Koncerty dla miasta Kościana i powiatu. Popularyzacja nowych członków młodych.
 2. Tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej w środowisku własnym, regionie i kraju.
 3. Popularyzacja i upowszechnianie pięknych tradycji polskiej pieśni chóralnej wśród różnych grup społecznych i w róznych środowiskach.
 4. Społeczno-wychowawcze działanie na rzecz umuzykalnienia dzieci i młodzieży.